“Azərbaycan – 2020: gәləcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının layihəsi ictimaiyyətə təqdim olunub. Ümumiyyətlə şəffaflıq baxımından, vətəndaş cəmiyyətinin qərar qəbuletmə prosesində iştirakçılığı baxımından bu cür vacib sənədin geniş ictimaiyyətə təqdim edilməsi müsbət məqamdır. İnkışaf Konsepsiyasını oxudum. Çox maraqli sənəddi. Daxilidə ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi və 2020-ci illlı üçün gələcəyə baxış olaraq bir çox sahələrin (iqtisadiyyat, elm, təhsil, vətəndaş […]

Continue Reading