Azərbaycan – NATO əlaqələri / Отношения НАТО – Азербайджан

Ramil İsgəndərli, hüquqşünas:

“Hesab edirəm ki, NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsinin Bakıya səfəri Azərbaycanın ümumilikdə Avro-Atlantik məkana inteqrasiyasına bir töhfədir. Bundan əlavə, son günlərdə müşahidə etdiyimiz kimi Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı səsvermədə mövqeyinin veto hüquqlu ölkələrlə münasibətdə Rusiya və Çinlə deyil, məhz ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa ilə üst-üstə düşməsi, son dövrlər İranla müşahidə olunan gərgin münasibətlər, habelə Rusiyada baş verən daxili siyasi gərginlik və situasiyanın prognoz olunmayacaq dərəcəyə gəlib çatması Azərbaycanın Avro-Atlantik məkanla qarşılıqlı olaraq daha isti münasibətlərin formalaşacağını şərtləndirir”.

“Ayna”, Şənbə, 25.02.2012

http://www.ayna.az/2012-02-25/ordunun-aynasi/8656p2-Arraturay-NATO-IlhamAliyev

Рамиль Искендерли, юрист: “Считаю, что визит спецпредставителя генсека НАТО в Азербайджан является вкладом в интеграцию нашей страны в евроатлантическое пространство. Кроме того, то, что позиция Азербайджана в Совете Безопасности ООН по Сирии совпадает с точкой зрения не России и Китая, обладающих право вето, а именно США, Великобритании и Франции, также имеющих это право, а также рост напряженности вокруг иранской проблемы и внутриполитическая напряженность в России, достижение ситуации непрогнозируемой стадии обусловливают формирование более теплых взаимоотношений между НАТО и Азербайджаном”.

“Зеркало”, Суббота, 25.02.2012 

http://www.zerkalo.az/2012-02-25/army/27470p2-read