Dowloads

Title
COVİD-19 PANDEMİYASI ZAMANİ VƏ POST-PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜZRƏ YEDDİ PRİNSİP
1 file(s) 662 downloads
LAIED - PDF July 5, 2020
LAIED – Issue No 7
1 file(s) 658 downloads
LAIED - PDF June 29, 2020