Friday, 14 Aug 2020
Year: 2011

Integration into the European and Euro-Atlantic political, security, economic and other institutions constitutes the strategic goal of the Republic of Azerbaijan.

Main directions of the State Foreign Policy of Azerbaijan Integration into European and Euro-Atlantic structures Integration into the European and Euro-Atlantic political, security, economic and other institutions constitutes the strategic goal of  the Republic of Azerbaijan. The Republic of Azerbaijan views its partnership with the Euro-Atlantic structures as a means for contributing to 8security, economic prosperity and democracy […]

Continue Reading

UN Human Development Index: Azerbaijan is in the 91th place among High Human Development countries.

According to the UN Human Development Index, Azerbaijan is in the 91th place of ranking and belongs to the group of High Human Development countries. The human development data utilized in the preparation of the Human Development Index (HDI) and other composite indicesfeatured in the Human Development Report are provided by a variety of public international sources and represent the best […]

Continue Reading

BMT Təhlükəsizlik Şurasında üzvlük 2012-2013-cü illər üçün Azərbaycana nə vəd edir?

BMT Təhlükəsizlik Şurasında üzvlük   Bildiyimiz kimi, Oktyabr ayının 24-də Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təşlükəsizlik Şurasının (BMT TŞ) qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Bu hadisə həqiqətən də çox əlamətdar hadisədir. Beynəlxalq hüquq və xüsusilə humanitar hüquq sahəsində təhsil alan tələbələr və fəaliyyət göstərən mütəxəssislər BMT TŞ-də qeydi-daimi üzvlüyün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu yaxşı başa düşürlər. Xatırladım […]

Continue Reading